Taalselectie

  • Nederlands
  • English

GFH Europees Vastrentend Fonds prestaties

Hier zullen wij u maandelijks informeren over:

•  De totale fondswaarde 

•  De spreiding van de beleggingen over de verschillende financiële instrumenten, sectoren, geografische locatie en valuta

•  De NAV en het gerealiseerde rendement