Taalselectie

  • Nederlands
  • English

GFH Europees Aandelen Fonds prestaties

Hier zullen wij u maandelijks informeren over:

•De totale fondswaarde

•De spreiding van de beleggingen over de verschillende financiële instrumenten, sectoren, geografische locatie en valuta

•De NAV en het gerealiseerde rendement